Zebranie Zarządu – 08.04.2010

W dniu 08.04.2010 odbyło się zebranie zarządu Speleoklubu Dąbrowa Górnicza. W zebraniu oprócz wszystkich członków zarządu uczestniczyła także w pełnym składzie komisja rewizyjna oraz zainteresowane osoby posiadające statut członków rzeczywistych.

 

Pierwszą sprawą która została przedstawiona na zebraniu było sprawozdanie Agnieszki Wiśniewskiej z organizacji speleokonfrontacji w 2009.  Zaproponowano by pieniądze które pozostały z imprezy w kwocie 3426zł przeznaczyć na gratyfikację dla osób pracujących przy organizacji, dofinansowanie działalności statutowej klubowiczów lub dofinansowanie funduszu wyprawowego.

 

Była też propozycja by przeznaczyć je na zakup nagród na tegoroczne speleokonfrontacje gdyż z roku na rok niestety organizatorzy odczuwają coraz mniejsze zainteresowanie sponsorów czego nie można powiedzieć o uczestnikach imprezy. Przy tej okazji wszyscy jednogłośnie wyrazili chęć organizacji imprezy w tym roku. Ponieważ nie ustalono ostatecznie co zrobić z pieniędzmi ze speleokonfrontacji pozostaną one na razie na lokacie bankowej.

 

Jako następny punkt zebrania Emanuel Soja przedstawił sprawozdanie ze szkolenia. Ponieważ klub nasz w postaci E. Soja prowadzi szkolenia dla Speleoklubu Częstochowa, instruktor zaproponował by udostępnić sprzęt jaskiniowy do celów kursowych kolegom z Częstochowy. Zarząd zgodził się na udostępnienie. Będzie się to odbywało odpłatnie tj. 10% stawki instruktorskiej (1 dzień = 15zł, weekend = 30zł).

Następnie Emanuel Soja przedstawił rozliczenie kursu wiosna/jesień 2009. Na przeprowadzonym kursie klub zarobił 434zł. Zadecydowano że pieniądze te zostaną przeznaczone na zakup fantoma do nauki udzielania pierwszej pomocy.

Kol. Soja omówił także finanse jakie zostały poniesione w związku z zeszłoroczną wyprawą. Z puli wyprawowej został zakupiony dalmierz DISTO A3 oraz moduł DISTO X pozwalający rozszerzyć funkcje dalmierza m.in. o pomiar upadu i azymutu. Ponieważ Emek do zakupu w/wym. dołożył część swoich pieniędzy w kwocie 346,19zł. Klub zobowiązał się na zwrot poniesionych kosztów w formie preferowanej przez Emka.

Poruszona też została kwestia ubezpieczenia przez Klub osób biorących udział w kursie speleo. Klub nie będzie dodatkowo ubezpieczał kursantów, będą oni zobowiązani do samodzielnego ubezpieczenia się i podpisania oświadczenia o posiadaniu takiego ubezpieczenia.

Na koniec ustalono datę Walnego Zebrania. Odbędzie się ono 10 czerwca 2010 roku. Więcej informacji w tym temacie niebawem.