Władze

Zarząd

Prezes – Grzegorz Badurski
Skarbnik – Kornelia Dubiel Santos
Sekretarz – Alicja Przybylska
Izabela Włosek
Paulina Szczygielska
Marcin Sokołowski

e-mail: zarzad@sdg.org.pl

Komisja rewizyjna
Ewa Libera
Andrzej Pajda, tel. 601 542 609
Emanuel Soja