Władze

Zarząd

Prezes – Grzegorz Badurski
Skarbnik – Kornelia Dubiel Santos
Sekretarz – Wojciech Pinkosz
Izabela Włosek
Bartosz Kołtoński
Marcin Sokołowski
Karol Rakowski

e-mail: zarzad@sdg.org.pl

Komisja rewizyjna
Ewa Libera
Andrzej Pajda, tel. 601 542 609
Magdalena Rembecka