O klubie

Speleoklub Dąbrowa Górnicza to klub zrzeszający grotołazów, działający od 1969 roku w ramach Polskiego Związku Alpinizmu.

Celem naszej działalności jest:

–  prowadzenie działalności sportowej, naukowej, edukacyjnej i innej, służącej poznawaniu jaskiń, rejonów jaskiniowych, gór i rejonów wspinaczkowych w Polsce i na świecie;

– inicjowanie i prowadzenie działań służących popularyzacji wiedzy o górach, jaskiniach, a także wszelkich sportach i innej działalności tam uprawianej;

– propagowanie aktywnego wypoczynku;

– propagowanie kultury i bezpieczeństwa uprawiania działalności górskiej oraz zasad ochrony przyrody;

Mamy w naszych szeregach dziesięciu instruktorów i wykładowców, których doświadczenie potwierdzone zostało przez nadane uprawnienia Polskiego Związku Alpinizmu.