Dolomiti Friulane 2010

W pierwszej połowie sierpnia odbyła się kolejna, piąta już wyprawa dąbrowskich grotołazów w położony w Dolomitach Frulijskich rejon krasowy Busa dei Vediei.

Przebieg tegorocznej ekspedycji podporządkowany był realizacji następujących zadań:

  • eksploracja jaskini A19bis (Buca della Quercia)
  • weryfikacja pomiarów w jaskini A19bis oraz A19
  • rozpoznanie jaskini A10 (Buca delle Manzette)
  • wymiana zniszczonego oporęczowania w jaskini AQQ

Kontynuacja eksploracji w jaskini A19bis prowadzi do odkrycia nowych ciągów: Partie Jubilatów. Realizowane na bieżąco prace kartograficzne pozwalają na określenie rozmieszczenia przestrzennego nowych partii, z którego można wnioskować o ewentualnej możliwości połączenia ich z jaskinią A19. W konsekwencji jaskinia A19 zostaje zaporęczowana. 10 sierpnia zespoły przebywające w tym samym czasie w jaskini A19 i A19bis nawiązują kontakt głosowy, a następnie poprzez odgruzowanie ciasnego przełazu uzyskują połączenie tych jaskiń. A 19 staje się czwartym otworem systemu Buca Mongana – AQQ, bez wpływu na jego dotychczasową deniwelację (458 m), gdyż otwór ten znajduje się nieco niżej niż obecnie znany najwyższy otwór systemu, czyli jaskinia A19bis.

W jaskiniach A19 i A19bis skartowano łącznie 838,5 m korytarzy, z czego 346m stanowią nowe partie jaskini. Długość systemu wzrosła zatem do 3937m. Weryfikacja pomiarów przy użyciu przyrządu Disto X wykazała nieznaczne rozbieżności w stosunku do wcześniejszych pomiarów we wstępnych, ciasnych partiach jaskini A19bis.

W czasie wyprawy została również zinwentaryzowana i pomierzona, odkryta w 2009 roku niewielka, pozioma jaskinia A38 jej długość wynosi 20,5m. Jaskinia A10 (Buca delle Manzette) jest obok systemu Buca Mongana – AQQ największą jaskinią zlokalizowaną w obszarze krasowym Busa dei Vediei. Dołączenie jej do systemu dałoby znaczący wzrost jego długości, rzędu 5–6 km. Po zaporęczowaniu i wstępnym rozpoznaniu jaskini A10 można stwierdzić, iż istnieje w niej duży potencjał eksploracyjny, zasadnym wydaje się również szukanie ewentualnego połączenia z systemem. W jaskini AQQ wymieniono zniszczone liny poręczowe oraz poprawiono rozmieszczenie punktów asekuracyjnych.

 

W wyprawie uczestniczyli: Emanuel Soja (kierownik), Jakub Wiśniewski, Artur Rakowski, Wojciech Stala, Marek Rembecki, Marianna Staniak (wszyscy SDG) oraz Grzegorz Piątkowski i Norbert Sznober (SCC). Na wyprawie gościliśmy także Agnieszkę i Tomasza Kugler.

Dziękujemy KTJ PZA za wsparcie finansowe przedsięwzięcia.

 

Emanuel Soja

 

Ps. Szczegółowa relacja i reportaż fotograficzny już niebawem.