Szkolenie w SDG

Organizowane przez nasz Klub kursy taternictwa jaskiniowego realizowane są zgodnie z programem Polskiego Związku Alpinizmu.
Zajęcia prowadzą licencjonowani instruktorzy PZA o wysokich kwalifikacjach i kompetencji.
Nie ograniczamy się jedynie do szkolenia podstawowego z zakresu taternictwa jaskiniowego, proponujemy szeroki wachlarz szkoleń fakultatywnych, na których można podnosić swe kwalifikacje i rozwijać umiejętności między innymi z zakresu:
autoratownictwa, miernictwa i kartografii czy fotografii jaskiniowej.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: szkolenie@sdg.org.pl