Wykład 04.04.

W poniedziałek odbył się wykład TERENOZNAWSTWO.
Osoby nieobecne na wykładzie mogą się zgłaszać po materiały do: Emanuel Soja

Kolejne spotkanie teoretyczne w poniedziałek 11 kwietnia o godz. 18tej
Odbędą się 2 wykłady, w tym na pewno OGÓLNE WIADOMOŚCI O TATERNICTWIE JASKINIOWYM