Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze

Zarząd oraz Komisja Rewizyjna Speleoklubu Dąbrowa Górnicza ogłasza, że Walne Zebranie sprawozdawczo wyborcze odbędzie się 19 maja 2011 roku o godzinie 18.30. W razie braku wymaganej ilości uczestników drugi termin zebrania odbędzie się 19 maja 2011roku o godzinie 19.00.

 

Plan zebrania

1.   Otwarcie zebrania

2.   Wybór przewodniczącego Zebrania

3.   Wybór sekretarza

4.   Wybór komisji skrutacyjnej

5.   Ogłoszenie pełnomocności zebrania

6.   Sprawozdania z działalności Statutowej Klubu:

  • Sprawozdanie z działalności  szkoleniowej
  • Sprawozdanie finansowe
  • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

7.   Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2010

8.   Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi

9.   Przedstawienie kandydatów na członków rzeczywistych

10.  Głosowanie za przyjęciem  nowych  członków rzeczywistych

11.  Wybory nowych władz Klubu:

  • Przedstawienie kandydatów
  • Głosowanie

12.  Ogłoszenie wyników głosowania

13.  Wolne wnioski

14.  Zakończenie zebrania

 

Zapraszamy wszystkich członków do wzięcia udziału w Walnym zebraniu.

Zarząd.