Centralny Obóz Tatrzański (KTJ PZA)

W dniach 7 – 9 października odbędzie się druga część obozu tatrzańskiego.

Obóz przeznaczony jest dla osób z niewielkim stażem i doświadczeniem w tatrzańskiej działalności jaskiniowej. Planowane jest przeprowadzenie kilku ambitniejszych akcji jaskiniowych, mających na celu podniesienie umiejętności taternickich.

Miejsce: Willa Pisana u Pani Mrowcowej, Kiry 26

Data: 7 – 9 października 2011

Przyjazd w przede dniu rozpoczęcia się obozu.

Ilość uczestników szkolenia: 20 osób.

Dane do zgłoszenia:

 

    – imię
    – nazwisko
    – przynależność klubowa
    – numer karty taternika jaskiniowego z podaniem roku wydania
    – 5 najlepszych przejść jaskiniowych z ostatnich 2 lat.

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres melon_rm@wp.pl do dnia 30 września 2011