Walne Zgromadzenie SDG

Zarząd Speleoklubu Serdecznie Zaprasza Szanownych Klubowiczów

na Walne Zgromadzenie Członków Speleoklubu,

które odbędzie się dnia 19 kwietnia 2013 (piatek)

godz. 19.30 pierwszy termin

godz. 20.00 drugi termin

Zebranie, poza sprawozdaniami rocznymi, ma na celu wyłonienie delegatów Speleoklubu na Walne Zgromadzenie Komisji Taternictwa Jaskiniowego oraz Polskiego Związku Alpinizmu.

Program zebrania zostanie opublikowany na stronie www.sdg.org.pl w kwietniu.