Składki 2015

Przypominam, że do końca stycznia można opłacić składkę członkowską za rok 2015 w promocyjnej kwocie 100zł (75 zł dla młodzieży uczącej się).
Po 1 lutego składka wynosi 10zł za miesiąc (7,5zł dla młodzieży).
Składki można opłacać bezpośrednio u skarbnika lub przez wpłatę na konto klubu z dopiskiem „Składka członkowska”.
Numer konta jest na stronie www.sdg.org.pl pod przyciskiem Kontakt.

Informacja o stanie składek: www.sdg.org.pl O klubie\Członkowie\Składki (Trzeba się zalogować).

Wasz Skarbnik