Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze 19.03 2015

Zarząd oraz Komisja Rewizyjna Speleoklubu Dąbrowa Górnicza ogłasza, że Walne Zebranie sprawozdawczo wyborcze odbędzie się 19 marca 2015 roku o godzinie 18.30. W razie braku wymaganej ilości uczestników drugi termin zebrania odbędzie się 19 marca 2015 roku o godzinie 19.00.

Plan zebrania

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór przewodniczącego Zebrania
 3. Wybór sekretarza
 4. Wybór komisji skrutacyjnej
 5. Ogłoszenie pełnomocności zebrania
 6. Sprawozdania z działalności Statutowej Klubu:
  – Sprawozdanie z działalności  szkoleniowej
  – Sprawozdanie finansowe
  – Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 7. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2014
 8. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi
 9. Wybory nowych władz Klubu:
  – Przedstawienie kandydatów
  –  Głosowanie
 10. Ogłoszenie wyników głosowania
 11. Wolne wnioski
 12. Zakończenie zebrania

 Zapraszamy wszystkich członków do wzięcia udziału w Walnym zebraniu.

Zarząd.