Konkurs na najlepszą prezentację 2017

Jak co roku na Speleokonfrontacjach, zapraszamy Was do udziału w konkursie na najlepszą prelekcję. Wasze prezentację będą oceniane w trzech konkurencjach: Nagroda Jury (I, II i III miejsce), Nagroda Publiczności (I, II i III miejsce) oraz Nagroda za Największe Osiągnięcie.

Prezentacjami mogą być Wasze filmy lub klasyczne mówione prelekcje z pokazami slajdów. O kolejności wyświetlania prelekcji zadecyduje losowanie.

 

Do konkursów zostaną zakwalifikowane tylko te prezentacje, które spełniają poniższe warunki.

1. Maksymalny czas prezentacji/filmu: 10:00 min.

2. Maksymalny rozmiar pliku: 2GB.

3. Plik z prezentacją zostanie dostarczony do dnia 14.11.2017 do godziny 8:00 (godzina potwierdzenia wysłania pliku do WeTransfer).

4. Prezentacja związana jest z działalnością jaskiniową lub kanioningową.

5. Ze względów technicznych maksymalna jakość prezentowanego materiału to HD. Materiały o jakości 4K, 8K itd  muszą  być przekonwertowane do HD.

6. Dla prelekcji mówionych, z pokazem slajdów obowiązuje tylko kryterium czasu trwania oraz data zgłoszenia.

 

Od powyższych warunków NIE MA WYJĄTKÓW. Nie czekajcie z nadsyłaniem prezentacji do samego końca. Jak co roku, będą odrzucane wszelkie prośby o wydłużenie terminu ze względu na: stare przyjaźnie, więzy krwi i problemy techniczne z wysyłaniem plików.

Prezentacje zbyt długie lub spóźnione, zostaną pokazane w bloku pozakonkursowym, który odbędzie się po właściwym pokazie. Zachęcamy Was do sprężenia się i sprostania wymaganiom, bo nagrody jak zwykle będą atrakcyjne, o chwale nie wspomiając 😉

 

Aby zarejestrować swój film wypełnij formularz zgłoszeniowy

Filmy lub pokazy slajdów prosimy wysyłać na skrzynkę: speleokonfrontacje@gmail.com przez portal wetransfer.com.

 

Instrukcja wysyłania przez WeTransfer:

1. W przeglądarce wpisz nazwę strony: wetransfer.com

2. Kliknij pole „Add Yor files” i wybierz plik do wysłania

3. W polu „email to” wpisz: speleokonfrontacje@gmail.com

4. W polu „Your email” wpisz Twój e-mail

5. W polu „Message” wpisz tekst „FILM” a dalej tytuł filmu.

6. Kliknij „Transfer” i poczekaj, aż plik zostanie załadowany

7. Na swoją skrzynkę e-mail otrzymasz potwierdzenie wysłania pliku z datą i godziną wysłania (jeżeli data i godzina jest wcześniejsza niż 8:01, dn. 14.11.2017 – udało się)