Zebranie sprawozdawczo – wyborcze

W imieniu Zarządu zapraszamy na zebranie sprawozdawczo – wyborcze, które odbędzie się dnia 18.05.2023. Pierwszy termin odbędzie się o godzinie 19:30, w przypadku zbyt małej ilości członków drugi termin będzie o godzinie 20. Spotykamy się w siedzibie klubu.
Agenda:
  • omówienie wyników finansowych za rok 2022
  • wybory nowych lub dobranie delegatów klubu do KTJ PZA.
  • inne
 
Pozdrawiam i zapraszamy!