Zgłoszenie prezentacji konkursowych

Konkurs na najlepszą prezentację 2023!
Jak co roku na Speleokonfrontacjach, zapraszamy Was do udziału w konkursie na najlepszą prelekcję. Wasze prezentację będą oceniane w trzech konkurencjach: Nagroda Jury (I, II i III miejsce), Nagroda Publiczności (I, II i III miejsce).
Prezentacjami mogą być Wasze filmy lub klasyczne mówione prelekcje z pokazami slajdów. O kolejności wyświetlania prelekcji zadecyduje losowanie.
Do konkursów zostaną zakwalifikowane tylko te prezentacje, które spełniają poniższe warunki.
1. Maksymalny czas prezentacji/filmu: 10:00 min.
2. Prezentacja zostanie zgłoszona na formularzu rejestracyjnym do dnia: 11.11.2023r. W zgłoszeniu podajemy tytuł, krótki opis i informacje o autorze.
Link do formularza : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceCvyqnUoN9Y1zK8kO1yyxVDEZqZv_JVh6QlPdun6SGuHE-Q/viewform?usp=sf_link
3. Plik z prezentacją zostanie dostarczony do dnia 11.11.2023 do godziny 20:00 (godzina potwierdzenia wysłania pliku do WeTransfer lub data wysłania e-maila zgłoszeniowego z linkiem do ściągnięcia).
4. Prezentacja związana jest z działalnością jaskiniową lub kanioningową.
5. Ze względów technicznych maksymalna jakość prezentowanego materiału to HD. Materiały o jakości 4K, 8K itd. muszą być przekonwertowane do HD.
Nie czekajcie z nadsyłaniem prezentacji do samego końca! Jak co roku, będą odrzucane wszelkie prośby o wydłużenie terminu ze względu na: stare przyjaźnie, więzy krwi i problemy techniczne z wysyłaniem plików.
Zgłoszony do prezentacji plik stanowi wersję ostateczną materiału i ta zostanie zaprezentowana podczas pokazu. Nie będzie możliwości podmiany wersji pliku. Jedynie w przypadku, gdy ze względów technicznych naszej ekipie nie uda się odtworzyć materiału, będziecie proszeni o powtórne przysłanie pliku.
Prezentacje dłuższe niż 10.00 min lub spóźnione, zostaną pokazane w bloku pozakonkursowym. W przypadku dużej liczby prelekcji pozakonkursowych nie gwarantujemy że pokaz odbędzie się w sobotę wieczorem.
Zachęcamy Was do sprężenia się i sprostania wymaganiom, bo nagrody jak zwykle będą atrakcyjne, o chwale nie wspominając 😉
Prosimy o rejestrowanie także prezentacji pozakonkursowych. To ułatwi nam pracę przy ustaleniu planu imprezy i przygotowaniu materiałów.
Aby zarejestrować swój film wypełnij https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceCvyqnUoN9Y1zK8kO1yyxVDEZqZv_JVh6QlPdun6SGuHE-Q/viewform?usp=sf_link
Filmy lub pokazy slajdów prosimy wysyłać na skrzynkę: speleokonfrontacje@gmail.com przez portal wetransfer.com lub przez to udostępnienie pliku na dysku google i wysłanie linka na naszą skrzynkę.
Instrukcja wysyłania przez WeTransfer:
1. W przeglądarce wpisz nazwę strony: wetransfer.com
2. Kliknij pole „Add Yor files” i wybierz plik do wysłania
3. W polu „email to” wpisz: speleokonfrontacje@gmail.com
4. W polu „Your email” wpisz Twój e-mail
5. W polu „Message” wpisz tekst „FILM” a dalej tytuł filmu.
6. Kliknij „Transfer” i poczekaj, aż plik zostanie załadowany
7. Na swoją skrzynkę e-mail otrzymasz potwierdzenie wysłania pliku z datą i godziną wysłania.