Prezentacje Speleokonfrontacje 2024

Prelegenci!
Czas prelekcji/ filmów wydłużamy do 15 minut!
Już dziś możecie planować swoje wystąpienia- wydłużenie czasu jest możliwe dzięki oddzielnej sali audiowizualnej (nie koliduje z obiadem ani z dyskoteką)
Można też zgłaszać prelekcje poza konkursem – jeśli tylko będą chętni do oglądania i słuchania, prelekcje będą mogły trwać do późnych godzin nocnych.