Aggtelek 2011

Mamy już zezwolenie Dyrekcji Parku Narodowego Aggtelek na wejścia do jaskiń. Obejmuje 20 osobo-wejść do jaskiń:

  • 30.06- Baradla-barlang
  • 01.07- Beke-barlang
  • 02.07- Vecsem-bukki-zsomboly oraz Meteor
  • 03.07- Kossuth

Osoby, które dokonały zgłoszenia wcześniej, proszone są o potwierdzenie uczestnictwa na adres Jaceksznicer@wp.pl oraz wpłatę 20 zł wpisowego na poczet noclegów. Brak potwierdzenia skutkuje skreśleniem z listy.