Sprawozdanie z walnego

W dniu 19 kwietnia 2013 roku w siedzibie klubu odbyło się Walne Zebranie Speleoklubu Dąbrowa Górnicza. Zebranie odbyło się w drugim terminie o godzinie 20,00 gdyż na pierwszym o godzinie 19,30 nie zebrało się kworum pozwalające na rozpoczęcie zebrania.

Na przewodniczącego zebrania wybrany został jednogłośnie Andrzej Pajda.

Do komisji skrutacyjnej jednogłośnie wybrana została Monika Badurska.

Sekretarzem jednogłośnie został wybrany Szymon Hnatów

Komisja Skrutacyjna ogłosiła że na drugi termin stawiło się 11 członków uprawnionych do głosowania.

Walne Zebranie miało na celu dokonanie zmian w statucie klubu by dostosować go do obowiązującego prawa. Ponieważ na zebranie nie stawiło się połowę z 34 wszystkich członków uprawnionych do głosowania Walne Zebranie nie mogło głosować za wprowadzeniem zmian, jedynie nowe zmiany zostały przedyskutowane a termin głosowania ustalono na 23 maja 2013 na godzinę 19,00 a w razie nie zebrania kworum drugi termin ustalono tego samego dnia na godzinę 19,30.

Grzegorz Badurski i Andrzej Pajda omówili sprawozdanie finansowe za rok 2012 a Walne Zebranie jednogłośnie przyjęło sprawozdanie.

Izabela Włosek i Emanuel Soja przedstawili sprawozdanie z działalności statutowej klubu.

W następnym punkcie Walne Zebranie dokonało wyboru delegatów na zjazd KTJ który odbędzie się w dniach 18-19 maja 2013 roku. Reprezentować nas będą Emanuel Soja, Ewa Libera oraz Agnieszka Włosek. Rezerwowym delegatem wybrano Izabelę Włosek. Wszystkie kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie. W tych samych dniach odbędzie się zjazd PZA na którym reprezentować nas będzie Andrzej Pajda. Jako rezerwowy delegat wybrana została Ewa Libera. Kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie.

Na koniec Walnego Zebrania w wolnych wnioskach w poczet członków rzeczywistych jednogłośnie przyjęto Agnieszkę Włosek oraz Paulinę Wierzbicką.

Następnie przewodniczący zebrania Andrzej Pajda podziękował wszystkim za przybycie oraz zakończył Walne Zebranie.