Walne Zebranie

Zarząd oraz Komisja Rewizyjna Speleoklubu Dąbrowa Górnicza ogłasza, iż Walne Zebranie odbędzie się 19 kwietnia 2013 roku o godzinie 19:30. W razie braku wymaganej ilości uczestników drugi termin zebrania odbędzie się 19 kwietnia 2013 roku o godzinie 20:00.

Plan Walnego Zebrania

1. Otwarcie zebrania

2. Wybór przewodniczącego Zebrania

3. Wybór sekretarza

4. Omówienie zmian w statucie klubu

5. Głosowanie za wprowadzeniem zmian w statucie.

6. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2012

7. Sprawozdania z działalności statutowej klubu

8. Wybór delegatów na Walny Zjazd Komisji Taternictwa Jaskiniowego

9. Wybór delegatów na Zjazd Polskiego Związku Alpinizmu

10. Wolne wnioski

 

Zapraszamy wszystkich członków do wzięcia udziału w Walnym zebraniu.

Zarząd