Władze

Zarząd

Prezes – Iza Włosek
Skarbnik – Grzegorz ‚Docent’ Badurski
Sekretarz – Kornelia Dubiel
Karolina Tkaczyk
Adam Zając
Bartosz Kołtoński

e-mail: zarzad@sdg.org.pl

Komisja rewizyjna
Ewa Libera
Andrzej Pajda, tel. 601 542 609