Zebranie sprawozdawczo – wyborcze

W imieniu Zarządu zapraszamy na zebranie sprawozdawczo – wyborcze, które odbędzie się dnia 18.05.2023. Pierwszy termin odbędzie się o godzinie 19:30, w przypadku zbyt małej ilości członków drugi termin będzie o godzinie 20. Spotykamy się w siedzibie klubu. Agenda: omówienie wyników finansowych za rok 2022 wybory nowych lub dobranie delegatów klubu do KTJ PZA. inne   Pozdrawiam i zapraszamy!