Statut

STATUT SPELEOKLUBU DĄBROWA GÓRNICZA ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne § 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: „SPELEOKLUB DĄBROWA GÓRNICZA” – zwane dalej „Stowarzyszeniem”. 2. Siedziba Stowarzyszenia i jego organów mieści się w Dąbrowie Górniczej. § 2 Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2004 roku, Nr 102, poz. 1055 – tekst jednolity) […]